دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 26 | تعداد کل بازدید های مطالب: 12,077 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶ -

دستیار پژوهش

img_yw_news
سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶ -

درباره ما

img_yw_news
سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶ -

درباره ما

img_yw_news
جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ -

کنفرانس خبری سیمای سلامت ایران و جایگاه آن در میان کشورهای منطقه خاورمیانه در دانشگاه برگزار شد

img_yw_news
جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ -

تفاهم نامه داخلی وخارجی

img_yw_news
جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ -

گروه فلوشیپ

img_yw_news
جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ -

کارشناسان

img_yw_news
جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ -

هسته پژوهشی عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر

img_yw_news
جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ -

هسته پژوهشی سلامت جهانی

img_yw_news
جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ -

هسته پژوهشی سلامت زنان

img_yw_news
جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ -

هسته پژوهشی انفورماتیک در سلامت جمعیت

img_yw_news
جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ -

اعضاء مرکز

img_yw_news
جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ -

اعضاء

img_yw_news
شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۶ -

مقالات1

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

مقالات مرکز

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

اهداف مرکز

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

ماموریت

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

معاون پژوهشی مرکز

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

تماس با ما

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

ریئس مرکز

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

سلامت زنان

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

انفورماتیک در سلامت جمعیت

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

عوامل خطر بیماری های غیر واگیر

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

سلامت بین الملل

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

اعضا شورای پژوهشی

صفحه 1 از 2    
قبلی
1