آخرین اخبار
آرشیو
گزارش لنست ( 2023 The Lancet Countdown) در مورد اثرات تغییر اقلیمی بر روی سلامت در ایران
1402/08/27
گزارش لنست ( 2023 The Lancet Countdown) در مورد اثرات تغییر اقلیمی بر روی سلامت در ایران
گزارش لنست ( 2023 The Lancet Countdown) در مورد اثرات تغییر اقلیمی بر روی سلامت در ایران
جلسه دفاع از پروپوزال  دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی (سلامت و رفاه اجتماعی)
1402/08/13
جلسه دفاع از پروپوزال دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی (سلامت و رفاه اجتماعی)
جلسه دفاع از پروپوزال خانم مهناز کلاتی دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی (سلامت و رفاه اجتماعی)
برگزاری کارگاه روش تحقیق مقدماتی توسط گروه پزشکی اجتماعی و مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت
1402/06/06
برگزاری کارگاه روش تحقیق مقدماتی توسط گروه پزشکی اجتماعی و مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت
برگزاری کارگاه روش تحقیق مقدماتی به منظور توانمند ساری کارکنان مرکز بهداشت شمال غرب توسط اعضای هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی و خانواده - 4 شهریور 1402
جلسات دفاع
کارگاه‌ها
گالری تصاویر
Template settings